Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Frågor och svar

Varför anordnar Manusfabriken ett Comedy Series Lab?
Svenska producenter och kanaler letar ständigt efter nästa stora, breda komedi. Samtidigt pågår ett skifte inom komedigenren. Amerikanska förlagor från HBO och Netflix går mot ett personligt berättande som sätter dramat snarare än humorn i centrum. Gamla strukturer utmanas och "reglerna” för vad en komediserie kan vara, har förändrats i grunden. Även den breda komedin behöver inspireras av nya trender och våga tänka nytt. Vi vill hitta nya former för att ta fram det som är sant, gediget och roligt. Manusfabrikens ambition är att skapa en idéworkshop där fokus ligger på författarna och där vi kan se nya programidéer och nya författarkonstellationer växa fram.Vi vill skapa fler möjligheter för manusförfattare att arbeta och synas, vi vill att fler programidéer och stories uppstår och utvecklas i samarbete med oss.

Var och när kommer labbet hållas?
I Göteborg på Lindholmens Science Park den 8-9 november.

Hur går labbet till?
Labbet leds av coacherna Niclas Ekström och Erik Ahrnbom. Deltagarna kommer jobba enligt ett så kallat manusjam-upplägg. Det innebär att man i grupper spånar fram idéer och utvecklar karaktärer efter några givna förutsättningar och frågeställningar. Tanken är att man efter två dagar ska ha ett enklare koncept med arena, karaktärer, premiss färdigt för att presenteras. Vi kommer inte att utveckla sketchkomediserier.

Ska man ha med sig en färdig idé till labbet?
Nej. Idéerna ska uppstå och utvecklas i labbet tillsammans med andra författare. 

Kan vem som helst söka till labbet?
Ja, vi har ett öppet ansökningsförfarande. En urvalsgrupp väljer sedan ut vilka författare som är välkomna till att delta. Urvalsgruppen söker främst författare med dokumenterad komedierfarenhet, men några platser kommer att vikas åt oetablerade skribenter

När återkommer ni med vilka som är inbjudna att delta?
Besked lämnas till de som ansökt senast den 7:e oktober.

Måste man bo i Västsverige för att få delta?
Nej, alla är välkomna.

Hur många platser finns det?
12.

Kostar det något att vara med?
Nej. Manusfabriken kan hjälpa till med övernattning om det behövs.

Vem äger serierna som utvecklas?
Författarna äger själva allt som kommer fram i labbet. 

Vad händer efter labbet?
Manusfabriken väljer ut några av koncepten, som får pitchas på TV Drama Vision på Göteborg Film Festival inför kanaler och bolag. Lindholmen Science Park kommer också att stödja utveckling av några av projekten (vi återkommer med formerna för detta). 

 

Har ni fler frågor, ställ dem till Niclas Ekström, projektledare för Manusfabriken Comedy Series Lab: niclas.ekstrom@manusfabriken.se

Ansök här