Hoppa till huvudinnehåll

Manusfabriken på världskongress

måndag, oktober 17, 2022

Den 4:e och 5:e oktober arrangerades världskonferensen för manusförfattare, WCOS, i Köpenhamn. Manusfabrikens Jessika Jankert, Lovisa Löwhagen och Niclas Ekström deltog i eventet tillsammans med 350 andra manusförfattare från 37 länder.

Manusfabriken på världskongress

Temat för årets konferens var ”Regeneration” och fokuserade på den turbulenta värld som film- och tv-branschen måste verka i efter coronapandemin. En mängd talare och paneldeltagare från världens alla hörn utbytte tankar och erfarenheter kring allt från streamingjättarnas dominans på tv-marknaden, hur olika dramatikerförbund ska kunna stärka och skydda sina medlemmars rättigheter, till hur kvinnliga författares röster bättre ska höras i writers rooms.

En återkommande punkt bland flertalet talare var hur Netflix och andra världsomfattande streamingtjänster flyttat fram sina positioner till nackdel för både manusförfattare och producenter. Även om dessa aktörer erbjuder fler möjligheter för lokala produktioner riskerar deras affärsmodell med begränsade rättigheter och vidare inkomstkällor för producenter att enbart kortsiktigt gynna de mindre marknaderna.

- Bristen på transparens och vilja till kollektiva förhandlingar riskerar att skada de inhemska marknaderna i det långa loppet, enligt Michele Mulroney från det amerikanska dramatikerförbundet WGAE.

Det rådandet världsläget debatterades också, och hur manusförfattare utsätts för påtryckningar och rena hot från olika politiska håll är en realitet i vissa delar av världen. Den brittiska författaren Sarah Phelps berättade bland annat om det oförsonliga hat hon möttes av efter att ha bearbetat och moderniserat ett antal Agatha Christie-romaner för tv. En annan påminnelse om samtiden stod den ukrainska manusförfattaren Larysa Martseva för när hon berättade om familjens flykt från den av ryska styrkor belägrade staden Butja våras. Hon gav en skrämmande skildring av hur snabbt ens livsvillkor kan förändras, men även en positiv bild av hur författandet kan vara både tröst och överlevnadsstrategi i svåra tider.

Manusfabriken fick även möjlighet att möta och utbyta erfarenheter med flertalet av de övriga svenska och nordiska deltagarna. Det flesta var överens om att utmaningarna vad gäller rättigheter och copyright är påfallande lika i våra länder som runt om i världen, och att ett ökat samarbete och utbyte av information manusförfattare emellan är det enda framkomliga sättet att förändra framtiden till det bättre.

WCOS arrangeras vartannat år och arrangeras nästa gång i Dublin 2024.