Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Om Manusfabriken

Manusfabriken är en oberoende rörelse som består av några av Sveriges mest anlitade författare. Rörelsen bygger på idén om ”författare till författare” och syftar på samarbete författare emellan. 

Manusfabriken lanserades i oktober 2016 och består i nuläget av sju etablerade författare från Göteborg, med lång erfarenhet av att skriva och utveckla projekt för film och tv. Rörelsen uppstod ur en vilja, bland Göteborgs författare, att samarbeta.

Genom Manusfabriken kan författarna träffas och utbyta erfarenheter och ta del av varandras kunskap. Författarna kan också samarbeta på varandras projekt eller utveckla gemensamma idéer. Projekten som utvecklas inom Manusfabriken tillhör författarna och de kan vända sig till vilken producent de vill.

Syftet med Manusfabriken är att stärka manusförfattare som yrkesgrupp, synliggöra författare från Göteborg och få fram fler professionellt verksamma manusförfattare. Verksamheten finansieras av Lindholmen Science Park och Göteborgs Kulturförvaltning.

Från författare till författare
Bra feedback är avgörande för ett projekts utveckling. Men att få rätt feedback, av rätt person, i rätt skede av processen, kan vara svårt. Synpunkter från dramaturg, producent och finansiär blir sällan lika djupgående som den feedback som kommer från en manuskollega. Manusfabriken jobbar gärna med projekt i tidig utveckling. Vår metod bygger på att vi arbetar i grupp, vi utgår från författarens intentioner och tillsammans utforskar vi projektets möjligheter. Målet är att ge författaren flera perspektiv och lösningar och förhoppningsvis en tydligare idé om hur projektet kan nå nästa nivå.

Samarbeta med Manusfabriken
Som producent och författare är du välkommen att höra av dig om du vill samarbeta med Manusfabriken. Vi diskuterar och bollar gärna idéer kring vad som kan funka bäst i varje enskilt projekt. I vissa fall kan vi erbjuda residensplats på vårt kontor på Gothenburg Studios.
Obs! Vi tar oss an externa projekt i mån av tid.

Scritp Labs - håll utkik efter nästa utlysning!
Manusfabriken arrangerar Script Labs för manusförfattare och producenter som vill utveckla sin film eller tv-serie med oss. Vi arbetar fokuserat med ett antal projekt under en eller flera dagar och följer upp projekten efter en överenskommen skrivperiod.

Initiativtagare till Manusfabriken är Emiliano Goessens och Frida Hallberg. Emiliano är främst verksam som regissör, och har erfarenhet av att utveckla tv-serier i manusredaktioner. Frida är producent och arbetar med manusutveckling för film och tv samt driver utvecklingen av Manusfabrikens arbete.

Vill du veta mer? Kontakta oss