Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Om Manusfabriken

Fr vänster Niclas Ekström, Åsa Lantz, Emiliano Goessens, Frida Hallberg - Manusfabriken

Manusfabriken är en oberoende rörelse som består av professionellt verksamma författare för film och tv, och bygger på idén om ”författare till författare”. 

 

Uppstod ur en idé om samarbete
Manusfabriken uppstod ur en idé och en vilja att samarbeta mellan manusförfattare i Göteborg, för att stärka manusförfattarnas arbete och öka bredden på de berättelser som produceras. 

Initiativet togs av Frida Hallberg, producent, och regissören Emiliano Goessens. 2016 initierades ett samarbete med Lindholmen Film & TV, som såg möjligheterna i att stödja verksamheten och på så sätt vidareutveckla manusförfattare som yrkesgrupp och stärka konkurrenskraften för film och tv-branchen i regionen.

I nuläget består Manufabriken av flera etablerade författare från Göteborg, med lång erfarenhet av att skriva och utveckla projekt för film och tv. Genom Manusfabriken kan författarna träffas och utbyta erfarenheter och ta del av varandras kunskap. Författarna kan också samarbeta på varandras projekt eller utveckla gemensamma idéer. Projekten som utvecklas inom Manusfabriken tillhör författarna och de kan vända sig till vilken producent de vill.

 

Med uppdrag att lyfta manusförfattandet i Västsverige och internationellt

Manusfabriken arbetar aktivt för att ta ge Västsverige en plats på den nationella och internationella arenan och medverkar vid branschsammanhang, filmfestivaler och internationella workshops etc.
Läs mer om Manusfabrikens verksamhet här

•    Stärka manusförfattare som yrkeskår

•    Synliggöra manusförfattarnas roll i film- och tv produktioner

•    Tillvarata kunskapen hos de etablerade författare som finns

•    Vidareutbilda och höja befintlig kompetens

•    Möjliggöra samarbeten författarna emellan

•    Bredda utbudet av berättelser som produceras västsverige.

•    Stärka filmbranschen i västsverige genom fler regionala projekt.

Verksamheten är en del av Göteborgs stads fleråriga satsning på att etablera sig som filmstad och drivs av Film & tv vid Lindholmen Science Park. Manusfabriken finansieras av Lindholmen Science Park och Göteborgs Kulturförvaltning.