Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Författare till författare

Minka Jakerson, Carl Javér, Petra Revenue

Författare till författare är Manusfabrikens signum och det koncept vi arbetar efter. Vi tror på idén att samarbete och utbyte av idéer skapar större möjligheter att utveckla bättre manus.  

Att skriva och utveckla manus är ofta en lång och ensam process. Synpunkter och feedback kommer ofta i slutet av projektet när mycket arbete och tid redan lagts ner. Det är lätt att gå vilse under skrivarbetet men oerhört svårt att hitta tillbaka till den ursprungliga tanken.

Manusfabrikens ide är att möjliggöra för författare att få rätt feedbackav rätt person i rätt skede av processen. Synpunkter från producent eller finansiär blir sällan lika djupgående som den feedback som kommer från en manuskollega.

Manusfabriken jobbar gärna med projekt i tidig utveckling.Vår metod bygger på att vi oftast arbetar i grupp, vi utgår från författarens intentioner och tillsammans utforskar vi projektets styrkor, svagheter och möjligheter. Målet är att ge författaren flera perspektiv och lösningar och förhoppningsvis en tydligare idé om hur projektet kan komma vidare och nå nästa nivå.

Idag består Manusfabriken av ett tiotal etablerade manusförfattare med lång erfarenhet av att skriva och utveckla projekt för film och tv. Flera av dem har även bakgrund som redaktör, dramaturg, lektör, föreläsare och arbetat på olika positioner inom manusutveckling på ett flertal bolag. Manusfabriken har lokaler på Gothenburg Studios på Lindholmen vilket möjliggör ett nära och enkelt samarbete.

 

Samarbeta med Manusfabriken

Som producent är du välkommen att höra av dig om du vill samarbeta med Manusfabriken. Vi kan erbjuda feedback och dramaturghjälp genom Lindholm Science Parks Projektfinansiering. 

Kontakta oss